joi, 3 ianuarie 2013

Istoria unei "perle" a ortodoxiei din Republica Moldova

1933. Biserica schitului Episcopiei. Autor prof. C.Tomescu
O perlă de artă poate exista numai atunci când ea este descoperită  şi cunoscută. O astfel de operă minunată este şi lăcaşul sfânt „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul  Sadovoie, municipiul Bălţi, construit de Sfinţia sa, Visarion Puiu, cea care vara anului 2013 va sărbători vârsta de 80 de  ani de la construcţie.
Numărul perlelor visarioniene înălţate în oraşul Bălţi a ajuns la şapte: Episcopia de Bălţi şi Hotin; Biserica cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena; Biserica cu hramul Cuvioasa Parascheva; Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Cimitirul Lungul; Biserica cu hramul  voievozii Mihail şi Gavriil; Biserica cu hramul Arhanghelul Mihail; reconstruita Biserică cu hramul Apostolii Petru şi Pavel.
Preafrumosul lăcaş ce se apropie de opt decenii de viaţă a fost construit pe moşia satului Sturzăuca, moşie care ulterior în anul 1948 devine satul cu denumirea Sadovoie. La început, această localitate purta denumirea de Sovhozul „Molotov”,  apoi Sovhozul „Gr. Cotovschi”.
1955. Sadovoie. Biserica schitului Episcopiei.  Autor   A. Bazîkin.

La 13 mai 1923, Episcopia de Bălţi ia în posesie această moşie agricolă de 100 ha şi 21 ha pentru construcţia gospodăriei viitorului schit şi Casei personalului monahal şi chilii. Pe terenul de 100 ha se cultivau zarzavaturi şi fructe pentru  Episcopie. În anul 1925, pe teritoriul acestui teren au fost construite Casa personalului monahal şi chilii. În vara anului 1931, se reîncep lucrările de construcţie a bisericii, acestea fiind finisate  în  vara anului 1933. Sfinţirea sfîntului lăcaş a fost oficiat în anul 1934. La casa preoţească s-a anexat şi o clopotniţă mică cu un clopot. Astăzi această clopotniţă are patru clopote, unul mare din perioada visarioniană, şi trei improvizate (din butelii de hidrogen). În perioada de redeschidere (1993), la aripa bisericii s-a anexat şi o construcţie pentru pălămărie.

1955. Sadovoie.  Ex-Casă monahală  şi viitoarea casă de locuit pentru  directorul de sovhoz  şi a  agronomului –şef.  Autor A. Bazîkin.
În  fosta  moşie, în anul 1948 au venit cu traiul oameni din toate împrejurimele lui, astfel devenind pe de-a dreptul satul Sadovoie. Schitul episcopal fiind închis de către sovietici, călugării au fost forţaţi să părăsească schitul. Biserica a devenit depozit, apoi casă de cultură ş.a. După Independenţa Republicii Moldova, biserica este dată sătenilor pentru oficierea serviciului divin. De la Independenţă pînă în prezent la păstorire au fost cinci preoţi[1], iar al şaselea este igumenul Inochentie (Oprea)[2]. Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova, la 18 iunie 1991[3], înregistrează parohia ortodoxă română din satul Sadovoie, raionul Glodeni. La 29 iulie 1992, acoperişul lăcaşului a fost schimbat de la ţiglă la tablă de brigada de constructori din satul Pelenia raionul Rîşcani. Astfel, biserica se redeschide pentru enoriaşi la 17 noiembrie 1993.          
Am avut  minunata ocazie să fac cunoştinţă cu o enoriaşă la biserica respectivă, unde în prezent slujeşte părintele iegumen Inochentie (Oprea). Aceasta este Albina (Bazîkin) Dobjanski.  Ea i-a adus  părintelui Inochentie două  fotografii  în care au fost prezentate biserica în anul 1950, când familia Bazîkin a emigrat în acest sat. Pe atunci ea avea vârsta de zece ani. Părinţii doamnei Albina au fost învăţători de clasele primare în acest sat. Pe lângă calitatea sa de învăţător,  Alexei Bazîkin[4] mai practica şi fotografierea. Pe parcursul vieţii tatăl a fotografiat o mulţime de evenimente care au avut loc în acest sat.
Tatăl Albinei Bazîkin i-a lăsat un sipeţel metalic în care s-au păstrat peliculele ce trebuiau transformate în fotografii. Doamna Albina ne-a mărturisit că aceste poze sunt unice şi nu au fost arătate publicului larg sau sătenilor. 
 1951. Sadovoie. Maria (Lazerovna) Bazîkin  lîngă  Ceasovnea bisericii schitului  Episcopiei.  Autor A. Bazîkin
1955, Sadovoie.  Primii dascăli – Alexei şi Maria Bazîkin  (în mijloc o rudă)  lîngă Biserica cu hramul Acoperămîntul Maicii Domnului.  
În satul Sadovoie slujbele divine sunt oficiate de monahul, igumenul Inochentie, acesta fiind în slujba bisericii din anul 1998. În  toţi aceşti ani, părintele Inochentie, cu ajutorul enoriaşilor şi a multor sponsori, au efectuat lucrări de reconstrucţie a bisericii: ridicarea Troiţei din ograda bisericii, schimbarea pristolului, reînnoirea icoanelor, reînnoirea iconostasului, aducţiune de gaz.
Istoria acestei biserici şi a localităţii Sadovoie e asemenea unei uşi duble ce se deschide cu greu, deoarece cheia mare şi ruginită a evenimentelor de demult, cu greu se învârte. În sfârşit, încuietoarea sipeţelului a cedat, scrâşnind jalnic din încheieturi şi oferind, tremurând, imagini de biserică, de artă, de strămoşesc...
Noie ROTARU,
student Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălţi


[1] Părinţii: Ioan din Răuţel; Pitirim din Sturzouca; Ioan (Pascal) din Sturzouca; Gheorghe (Bostaniu); Pantelimon.
[2] Conform Decretului Eparhiei de Bălţi, nr.01-01/044 din 20 martie 2006,  a fost numit în funcţie  de paroh al bisericii „Acoperămîntul Maicii Domnului” din Sadovoie, începînd cu 22 iunie 1998.
[3] Număru Certificatului nr.130, din 18.06.1991
[4] Născut în 1917 - 1991.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu